XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VỮNG MẠNH TRONG SẠCH MỘT NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA CNXH

Trong giai đoạn xây dựng CNXH, tuy hệ thống Nhà nước chúng ta còn nhiều nhược điểm do tồn tại căn bản của cơ chế hành chính quan liêu bao cấp để lại, nhưng phải công tâm mà thừa nhận rằng chưa bao giờ Nhà Nước ta lại mạnh và giành được những thành quả to lớn như bây giờ. Dưới sự  lãnh đạo vững vàng và sáng suốt của Đảng, trong 10 năm qua nhà nước ta đã tiến hành thực hiện đường lối chủ trương đổi mới mở của đầy sáng tạo, đúng hướng và tạo nên thành quả có tính chiến lược làm đà rất thuận lợi cho những năm tiếp theo mà NQĐH 7, NQ Hội Nghị giữa nhiệm kỳ và dự án NQĐH 8 đã đánh giá.

Muốn xây dựng Nhà nước vững mạnh trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mời thì Nhà nước phải có khả năng :

–         Trước hết Nhà nước phải giỏi về chiến lược bao gồm biết hoạch định, lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược có hiệu quả nhất.

–         Ứng biến một cách mềm dẻo: “ Phải thích ứng mau lẹ với sự biến đổi”, “Biết nghiên cứu một cách chính xác phạm vi của hiện tượng và tìm ra những biện pháp thích đáng để điều tiết”.

–         Bộ máy nhà nước vững mạnh là  là bộ máy rắn: Lê nin xác định CNTBNN “là cuộc chiến tranh kinh tế”, “ Dù sự điều tiết ấy có thành công hoàn toàn chăng nữa thì sự đối lập về lợi ích giai cấp công nhân và tư bản nhất định vẫn còn tồn tại”.

–         Sức mạnh của bộ máy nhà nước là sức mạnh kinh tế: Lê Nin đã từng khẳng định: “Nếu hàng hóa trong tay các đồng chí thì các đồng chí sẽ giữ được chính quyền”. Nhà nước mạnh là nhà nước không quan liêu áp đặt mà phải là nhà nước biết kích thích bằng các tác nhân kinh tế, biết khơi dậy mọi tiềm năng bằng hệ thống chính sách kinh tế phù hợp.

–         Phát triển các thành phần kinh tế trên cơ sở kinh tế quốc doanh làm chủ đạo để tạo ra sức mạnh kinh tế.

–         Trong điều kiện kinh tế thị trường , sức mạnh của nhà nước tập trung ở sức mạnh tài chính, thuế, giá cả và tiền tệ. Chúng vừa là công cụ để điều tiết quản lý nền kinh tế vừa là đòn bẩy kích thích nền kinh tế phát triển. Mà vai trò đòn bẩy kinh tế là chủ yếu. Nhà nước nào làm được điều này mới là Nhà nước vững mạnh.

–         Sức mạnh của Nhà nước còn thể hiện ở chỗ “Biết dùng bàn tay của người khác để cùng với mình xây dựng CNCS” đó là đòi hỏi bản lĩnh mới của Nhà nước.

–         Cần nhanh chóng thiết lập đầy đủ các cơ chế của kinh tế hàng hóa. Xây dựng các điều kiện về kết cấu hạ tầng, thông tin, dịch vụ, v.v…

–         Hoàn chỉnh luật và các văn bản dưới luật tạo cho toàn bộ hệ thống Nhà nước quán triệt và có thói quen nói và làm theo luật. Ban hành luật hành chính, toàn án hành chính, quy chế công cụ và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả.

–         Kiên quyết và triệt để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch rõ: “ Tham ô, lãng phí, quan liêu là thứ giặc trong lòng”…. “ Quan liêu là nói cán bộ, chứ đồng bào đâu có quan liêu với ai đâu. Còn tham ô thì cũng thường do mấy cán bộ có chức quyền lợi dụng mà tham ô” ( Bài nói chuyện với cán bộ và nhà nước tại Hà Bắc 9-2-1967 ) Người còn căn dặn: “ Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng  mới thành công”.

–         Sắp xếp tổ chức cán bộ quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn trọng chất hơn lượng và có chính sách thu dụng nhân tài. Đây là nhân tố quyết đinh sức mạnh của Nhà nước.

–         Tích cực cải tiến thủ tục hành chính tiến tới từng bước cải tổ nền hành chính quốc gia. Đặc biệt thực hiện chế độ quản lý một cửa. Đó là giải pháp làm cho bộ máy Nhà nước mạnh lên, đồng thời là điều kiện để đẩy lùi và bài trừ tệ nạn tham nhũng.

–         Cải tiến chế độ tiền lương phù hợp với nền kinh tế mới, tạo điều kiện cho mọi công chức phải gắn bó thực sự với công việc của mình.

–         Phải có trường đào tạo công chức để đào tạo một đội ngũ viên chức, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi am hiểu kinh tế thị trường, có nghiệp vụ quản lý và phẩm chất chính trị vững vàng.

Nguyễn Chơn Trung

( SGGP, 24 -6-1996)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s